Vertrouwenspersoon

Sinds 2017 hebben we een aparte vertrouwenspersoon aangesteld.

Wat is het verschil tussen een vertrouwenspersoon en een bedrijfsmaatschappelijkwerker?

De vertrouwenspersoon stelt zich in tegenstelling tot de bedrijfsmaatschappelijk werker niet op als hulpverlener. Een ander belangrijk verschil is dat de vertrouwenspersoon zich alleen richt op het gebied van ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie en geweld. Het werkterrein is dus minder breed dan dat van de bedrijfsmaatschappelijk werker. De vertrouwenspersoon houdt zich bijvoorbeeld niet bezig met reorganisaties en werkdruk.
De primaire taak van een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen is opvang en begeleiding van medewerkers die hiermee te maken hebben. Doel is dat het ongewenste gedrag stopt. De vertrouwenspersoon gaat achter de melder staan, heeft een strikte geheimhoudingsplicht, rapporteert daarom ook alleen geanonimiseerd aan het hoger management en neemt geen actie zonder toestemming van de melder. Hij is gericht op empowerment van het slachtoffer van ongewenst gedrag.

Vertrouwenspersoon:

Roelof-Jan de Wild

Mobiel: 06 226 693 70

Email: r.de.wild@gimd.nl