Preventiemedewerker

Preventiemedewerker

Elk bedrijf moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben. Samen met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners werkt de preventiemedewerker aan gezond en veilig werken binnen het bedrijf.

Binnen Info Support is Nanda Geleedst aangesteld als preventiemedewerker. Zij overlegt met de ondernemingsraad, de directie en het managment, de bedrijfsarts en andere arbo-ondersteuners over het arbobeleid.

Wanneer je input hebt met betrekking tot het arbobeleid of wanneer je denkt dat er een onveilige situatie is, dan kun je dit bij haar melden. Uiteraard is je lijnmanager of de ondernemingsraad ook een goed loket om je zorgen aan te kaarten.

Gegevens

Nanda Geleedst

06- 316 436 92

nanda.geleedst@infosupport.com