Bedrijfsmaatschappelijk werk – Daphne Meijer

Sinds een paar jaar bieden wij bedrijfsmaatschappelijk werk aan voor onze medewerkers. Hier wordt regelmatig gebruik van gemaakt.

Wat is bedrijfsmaatschappelijk werk?

De bedrijfsmaatschappelijk werker komt vaak in beeld bij problematiek die gedeeltelijk privé gerelateerd is maar waar je dusdanig last van hebt dat je het hier buiten je werk om met een professional over wilt spreken. Vaak werken deze problemen ook door op je werk, waardoor je minder goed in staat bent, je werk optimaal te verrichten. Denk hierbij aan problemen binnen het gezin of anderzijds privé gerelateerd. De gesprekken zijn altijd vertrouwelijk en Info Support kan niet op de factuur zien, wie er op gesprek is geweest. Wel zie je dat een leidinggevende of HR vaak adviseert om eens een gesprek te hebben met onze bedrijfsmaatschappelijk werker. Ook wanneer je problemen hebt op het werk, met een collega of leidinggevende, werkdruk etc. waar je eerst eens met een professional over wilt spreken, kan de bedrijfsmaatschappelijkwerker een goed eerste aanspreekpunt zijn.

Bedrijfsmaatschappelijkwerker:

Daphne Meijer – GIMD

Mobiel: 06 18 586 108 / 088 8008 500

Emailadres: d.meijer@gimd.nl

Daphne Meijer