Bedrijfsarts Luut van der Zwaag

Je kunt altijd zelf onze bedrijfsarts benaderen zonder tussenkomst van jouw manager of HR. Dat hoeft natuurlijk niet, zo kun je met hen overleggen of de bedrijfsarts de meest geschikte persoon lijkt voor de zaken die je wilt bespreken. De bedrijfsarts wordt vaak ingeschakeld wanneer je niet in staat bent om te werken en het niet om een ` gewoon`  griepje gaat, wanneer je bang bent voor overbelasting of al overbelast bent, wanneer je wil weten of er arbotechnische hulpmiddelen nodig zijn om klachten te verhelpen of te voorkomen. Het verschil tussen jouw huisarts en de bedrijfsarts is dat de bedrijfsarts meer kijkt naar de context klacht en werk, terwijl de huisarts meestal hoofdzakelijk naar jou als persoon kijkt. De bedrijfsarts heeft hier ook ruime expertise in opgebouwd.

Luut van der Zwaag is al zeer lange tijd verbonden aan Info Support. Dat heeft als voordeel dat hij onze dienstverlening en wat dit betekent voor de medewerkers op arbo gebied goed kent.

Bedrijfsarts:

Luut van der Zwaag
Mobiel 06 – 461 49360
emailadres: l.vanderzwaag@humanability.nl
http://www.humanability.nl

Luut vd Zwaag.jpg